Zasady funkcjonowania


Organem prowadzacym szkołę jest powiat wieluński, a nadzór pedagogiczny pełni Łódzki Kurator Oświaty.

Organami szkoły są:

Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, pełniącymi swoje zadania zgodnie z kompetencjami okreslonymi w przepisach prawa oświatowego.

Szkoła realizuje cele i zadania, określone dla technikum i branżowej szkoły I i II stopnia w przepisach prawa oświatowego. Szczegółowe cele i zadania szkoły zawarte są w Statucie.

  • Statut Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu - link
  • Statut Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu - link
  • Statut Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu - link
  • Statut Branżowej Szkoły II stopnia Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu - link

 

Dyrektor szkoły: Dariusz Kowalczyk

  • przyjmuje interesantów w każdym dniu pracy szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wicedyrektor szkoły: Alicja Ingram, Dorota Morchel

  • przyjmuje interesantów w każdym dniu pracy szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kierownik warsztatów: Włodzimierz Kamiński

  • przyjmuje interesantów w każdym dniu pracy szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu.

Z-ca Kierownika warsztatów: Mariusz Pałka

  • przyjmuje interesantów w każdym dniu pracy szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wszystkie informacje o pracy szkoły są udzielane w sekretariacie szkoły, tel. 43 843 49 80.

Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Informacja wytworzona przez:
Maciej Więckowski
email: mawiec@autograf.pl
, w dniu:  15‑12‑2017 13:08:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Więckowski
email: mawiec@autograf.pl
, w dniu:  15‑12‑2017 13:08:52
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2022 21:00:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie