Finanse i mienie


  • Jednostka jest finansowana z budżetu Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

  • Obsługę finansowo - księgową prowadzi Powiatowe Centrum Usług Wspolnych w Wieluniu.

  • Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu ul. Traugutta 12 stanowi w 100 % własność Powiatu Wieluńskiego.

  • Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z art. 35 i 44 ustawy o finansach publicznych. Wydatki publiczne ponoszone są na cele i w wysokości ustalonej w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej i w planie finansowym szkoły. Są dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Informacja wytworzona przez:
Maciej Więckowski
email: mawiec@autograf.pl
, w dniu:  15‑12‑2017 13:21:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Więckowski
email: mawiec@autograf.pl
, w dniu:  15‑12‑2017 13:21:53
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2018 10:41:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie