Budżet 2018


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe-Bilans jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu:  https://bip-zoeaszipow.powiat.wielun.pl/bipkod/21105449
Informacja wytworzona przez:
Maciej Więckowski
email: mawiec@autograf.pl
, w dniu:  13‑05‑2019 11:47:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Więckowski
email: mawiec@autograf.pl
, w dniu:  13‑05‑2019 11:47:30
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2019 11:48:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie